Bàn ghế nhựa, bàn ghế mây, bàn ghế gỗ, bàn ghế cafe

Bảo vệ bề mặt ghế gỗ

Mẫu kệ tủ bếp gỗ giá rẽ

Quét hoặc phun qó tác dụng bảo vệ trên bể mặt ghế gỗ.
Tẩm gỗ trong bể nóng – lạnh bàng các loại thuốc muối và
thuốc dáu được tiến hành như sau: Đầu tiên ngâm gỗ trong bế chứa dung dịch thuốc có nhiệt độ đến 98°c và giữ trong 3 –
5 giờ, sau đó chuyển sang bể lạnh có nhiệt độ của dung dịch
muối tan là 15 – 20°c và của chất dầu là 40 – 60°c.
Phương pháp này có hiệu quả khi tẩm gỗ đã được sấy khứ đến mức độ ẩm của lớp gỗ bìa không lớn hơn 30%.
Tẩm gỗ trong bể có nhiệt độ cao (chứa petrolatum) dùng đA bảo quản gỗ ướt. Gỗ được ngâm vào bể chứa petrolatum chảy lỏng có nhiệt độ 120 – 140°c và giữ một thời gian để nunK và sấy nóng, sau đó chuyển sang bể lạnh chứa thuốc dầu cd nhiệt độ 65- 75°c và giữ 24- 28 giờ.
Tẩm gỗ dưối áp lực tiến hành trong nỗi thép hình trụ (nổi chưng) chứa thuốc nước và thuốc dẩu với áp lực làm việc 6 – 8 at. Đầu tiên người ta chất gỗ xẻ vào nồi chưng rồi đdng kín để tạo chân không sau đó bơm thuốc vào và nâng áp lực lên 6- 8 at, rổi lại hạ áp lực xuống áp lực bình thường, rút thuốc thừa và rỡ gỗ tấm ra.
Khi tẩm gỗ bằng thuốc dầu cần phải đun thuốc trước để nhiệt độ trong thùng khi tẩm không thấp hơn nhiệt độ qui định.