Bàn ghế nhựa, bàn ghế mây, bàn ghế gỗ, bàn ghế cafe

Các biện pháp bảo quản ghế gỗ

Ghế Sofa Băng Dài Giá Rẻ tại TPHCM

Các biện pháp bảo quản ghế gỗ
Phòng chống nấm và côn trùng
Phòng chống nấm và côn trùng nhàm mục đích kéo dài tuil! thọ của gỗ có thê’ đạt được bằng cách bảo vệ chúng khỏi bị rtiti nhò các biện pháp sau: sơn hoặc quét, ngâm chiết kiém vậ ngâm tẩm các chất hóa học.
Người ta dùng các loại mỡ, sơn hoặc dẩu trùng hợp đẻ »tin hoặc quét gỗ khô. Ngâm chiết kiềm là biện pháp tách nhựa ((■ bằng cách ngâm gỗ trong nước lạnh, trong nước nđng, h(>M ngay khi thả trôi bè mảng trên sông suổi.
Các chất hóa học dùng đê ngâm tấm là những chất gây độc liu nấm và cồn trùng, bén vững, không hút ẩm và không bị tnírtc rửa trôi. Nhưng chúng phải không độc đối với người và |{lii BÚC, không ãn mòn gỗ và kim loại, dễ ngấm vào gỗ, có mùi |ị 4ố chịu.
Chất chống mục, mọt có loại tan trong nước (thuốc muối). >>< loại không tan trong nước (thuốc dấu) và loại bột .nhão. Chất tan trong nước dùng để xử lí gỗ trong quá trình sử dụng klirtng chịu tác dụng của nước và hơi ẩm. Các loại chất hay lung là florua natri (NaF) và flosilicat natri (Na2 SiF6), sunfát •tộniỉ (CuS04), dinitrofenolat natri. NaF là chất bột màu tráng, ít tan trong nước không mùi, Uirtng phá hoại gỗ và kim loại. Nó được sử dụng ở dạng dung lẳịrh có nhiệt độ 15°c để tẩm và quét gỗ. Không nên dùng NaF ¡Iron,: hỗn hợp với vôi, bột phấn và thạch cao. Na2SiF6 là chất bột ít tan trong nước. Tác dụng của nó giống Il II II NaF. Nó được sử dụng ở trạng thái dung dịch nóng trong f>An hợp với ílorua natri theo tỉ lệ 1 : 3 và cũng có thể dùng
n