Bàn ghế nhựa, bàn ghế mây, bàn ghế gỗ, bàn ghế cafe

Công nghiệp sản xuất bàn ghế gỗ

Nhận định chung
Cơ cấu công nghiệp theo hình thức quản lí của Hà Nội năm 1999
– Về cơ cấu công nghiệp phân theo ngành, ở Hà Nội gần như có đủ mặt các ngành công nghiệp quan trọng. Nói cách khác, cơ cấu các ngành công nghiệp của thành phố tương đối đa dạng, trong đó ưu thế thuộc về các ngành công nghiệp nhóm B. Từ năm 1980 đến nay, giá trị sản lượng của các ngành nhóm B luôn cao hon các ngành nhóm A từ 1,5 đến 2 lần.
Trong cơ cấu sản xuất công nghiệp của thành phố đã hình thành 4 nhóm ngành có ý nghĩa then chốt. Đó là : cơ – kim khí, dệt – da – may, chế biến lương thực – thực phẩm và đồ điện – điện tử.- KINH TẾ
Nhóm ngành công nghiệp hóa chất, tuy hiện nay đang chiếm tỉ trọng tương đối cao (gần 10%, năm 1997), nhưng đang có chiều hướng giảm (trừ hóa dược), vì không phù hợp với tính chất của công nghiệp Thủ đô. Một số ngành công nghiệp phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống cũng khá phát triển như sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp sành sứ thủy tinh, công nghiệp chế biến gỗ, ghế gỗ, giấy.
Công nghiệp của Hà Nội đang từng bước chuyển biến theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng lên.
– Về phân bố theo lãnh thổ, hiện nay Hà Nội có 9 khu tập trung công nghiệp là Minh Khai – Vĩnh Tuy, Thượng Đình, Đông Anh, Cầu Diễn – Nghĩa Đô, Gia Lâm – Yên Viên, Trương Định – Đuôi Cá, Văn Điển – Pháp Vân, Chèm, Cầu Bươu. Nhìn chung, các khu vực này đã được xây dựng từ lâu (những năm 60), phần lớn thiết bị thuộc loại to, sử dụng nhiêu lao động, hiệu quả thấp. Nhiều khu vực công nghiệp tập trung nằm xen kẽ với các khu dân cư đông đúc (Thượng Đình, Minh Khai – Vĩnh Tuy, Trương Định – Đuôi Cá), việc xử lí chất thải không tốt đa gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và đời sống dân cư. Vì vậy, ở các khu công nghiệp này, hướng chủ yếu là đầu tư chiều sâu, thay đổi thiết bị và công nghệ, hiện đại hóa sản xuất.
+ Khu vực Minh Khai – Vĩnh Tuy có 23 xí nghiệp quốc doanh trung ương và địa phương với 3 ngành công nghiệp then chốt là dệt,