Bàn ghế nhựa, bàn ghế mây, bàn ghế gỗ, bàn ghế cafe

Lưu ý nâng caao tuổi thọ sử dụng ghế gỗ

Điều Gì Khiến Khách Hàng Tin Dùng Sofa Văn Phòng

Tất cả các hiện tượng cấu tạo không bình thường cũng nhu các hư hỏng khác ảnh hưởng đến các tính chất kĩ thuật của ghế gỗ đểu xem là các khuyết tật. Khuyết tật phát sinh lúc cây đang lớn cũng như ngay trong lúc bảo quản và sử dụng . Tuy thuộc vào nguyên nhân gây khuyết tật người ta phân ra : khuyết tật do cấu tạo, do hiện tượng cơ học, do nấm, do côn trùng I
Lệch tăm, gổm có lệch một phía và lệch cục bộ.
Vặn thớ là hiện tượng các thớ gỗ bị lệch (dạng xoắn 6()J Hiện tượng này làm giảm tính chất cơ lí của gỗ rất đáng k< Tróc lớp là loại nứt ngầm đi theo vòng tuổi dọc thân cây Hai tâm là hiện tượng trên tiết diện ngang của thân cây cd hai lõi, thường gặp ở cây gỗ có hai ngọn. Nó làm giảm chrti Dộ thon (độ giảm đường kính thân crty từ gốc đến ngọn vượt quá qui định), cong (thân cây bị uốn theo một phía và thi1» nhiéu phía, trên một mặt phẳng hay nhirtit mật phảng). Mắt căy (mát sống, mắt rill, mắt bở, mát sừng, mát xốp… ) đéu III khuyết tật làm giảm chất lượng của Các loại vết nứt gốm có nứt hướng tâm (hình 10 -15), nứt khi sấy khô (hỉnh -16) đéu làm giảm các sản phẩm cd ích, gỗ dễ bị mục nát. Hư hại cùa gỗ do nấm Loại khuyết tật này trong gỗ nhiều vô kể. Nấm là loại thực vật đơn giản nhất sống nhờ trong các tế bào gỗ và đôi khi gây ra các hiện tượng hóa lí khác. Nấm phát triển trong điểu kiện có oxy, độ ẩm và nhiệt độ phù hợp. Gỗ có độ ẩm nhỏ It.Ml 20% , cũng như gỗ ngâm ngập trong nước thì không bị Mrtin phá hoại.