Bàn ghế nhựa, bàn ghế mây, bàn ghế gỗ, bàn ghế cafe

Ngành chế biến sản phẩm lâm nghiệp bàn ghế gỗ phát triển mạnh

Bàn sofa Giá Rẻ, mẫu đẹp Nhất Tại TP.HCM

Hà Nam tuy không phải là tỉnh giàu vê tài nguyên khoáng sản, nhưng lại có nguồn đá vôi khá lớn, có sét cao lanh làm phụ gia cho công nghiệp sản xuất xi măng, một số loại đá vân hổng, đá đen, đá trắng có thể khai thác để trang trí nội thất, cát xây dựng… thuận lợi cho việc khai thác để sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng.
Nguồn nguyên liệu từ nông – lâm sản cũng khá phong phú và đa dạng, tạo điều kiện để phát triển các ngành công nghiệp chế biến.
Trong giai đoạn 1991-1999, công nghiệp Hà Nam đa có buức phát triển mạnh. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt tốc độ tăng tưởng khoảng 17,9%/năm. Một điều mới nữa là trên lanh thổ tỉnh đang từng bước hình thành khu tập trung về công nghiệp vật liệu xây dựng. Một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng nhanh là xi măng, đá khai thác, gạch ngói nung, vôi củ..
Cơ cấu sản xuất công nghiệp nhìn chung đã có sự chuyển đổi nhất định. Dưới góc độ thành phần kinh tế, tỉ trọng của khu vực Nhà nước có chiều hướng giảm (năm 1990 chiếm 23%, đến năm 1998 y.iám xuống còn 15,8%). Trong khi đó kinh tế ngoài quốc doanh lại I ó chiều hướng tăng (năm 1990 chiếm 77%, đến năm 1998 đã tăng tới 84,2%) và luôn chiếm tỉ trọng lớn trong giá trị sản lượng. Lý Nliíin, Kim Bảng và Duy Tiên vẫn là 3 huyện chiếm tỉ trọng công nghiệp ngoài quốc doanh lớn nhất so với các huyện thị còn lại. Riêng huyện này đã chiếm tới 77,6% giá trị sản lượng công nghiệp ngoài tốc doanh của toàn tỉnh.
Về phương diện cơ cấu ngành, tỉ trọng công nghiệp khai thác mỏ (khai thác đá là chủ yếu) giảm. Nếu như năm 1990 ngành này chiếm 18,1% thì đến năm 1998 chỉ còn khoảng 15,2%. Tỉ trọng công nghiệp
hiến tăng từ 81,2% – năm 1990 tăng lên 84,6% – năm 1998, trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống có mức tăng trưởng cao nhất (14%/năm), tiếp theo là các ngành chế biến sản phẩm từ gò, tre, sản xuất bàn, ghế gỗ, giường, tủ, dệt…