Bàn ghế nhựa, bàn ghế mây, bàn ghế gỗ, bàn ghế cafe

Nơi sản xuất ghế gỗ

Chế biến lưưng thực – thực pỉiẩm và cơ khí. Các xí nghiệp lớn là Dệt 8/3, Liên hcỵp dệt sợi Hà Nội, bia HALIĐA, kẹo Hải Hà, Hải Châu…
+ Khu vực Thượng Đình có 29 xí nghiệp quốc doanh với 3 ngành then chốt là chế biến lương thực – thực phẩm, hóa chất, cơ khí. Các nhà máy lớn là nhà máy chế tạo công cụ, nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá, nhà máy phích nước Rạng Đông, giày, chế biến gỗ, ghế gỗ, Thượng Đình, nhà máy ô tô Hòa Bình…
+ Khu vực Đông Anh có 22 xí nghiệp quốc doanh với 2 ngành công nghiệp chủ chốt là cơ khí và vật liệu xây dựng. Ngành công nghiệp cơ khí đang được đầu tư chiều sâu theo hướng chuyên môn hóa : cơ khí tiêu dùng (phụ tùng xe đạp và xe đạp hoàn chỉnh), sửa chữa ô tô, động cơ điện. Các nhà máy lớn : chế tạo thiết bị điện, động cơ điện Việt – Hung…
+ Khu vực Trương Định – Đuôi Cá có 13 xí nghiệp công nghiệp quốc doanh với 2 ngành then chốt là chế biến lương thực – thực phẩm và cơ khí. Các xí nehiệp lớn ở đây là xí nghiệp đổ hộp xuất khẩu, xí nghiệp mì Hoàng Mai, cơ khí 120, điện cơ Thống Nhất…
+ Khu vực Pháp Vân – Văn Điển có 14 xí nghiệp quốc doanh với 2 ngành then chốt là công nghiệp hóa chất và cơ khí. Các xí nghiệp lớn ở đây là hóa chất pin, phân lân Văn Điển,…
+ Khu vực Cầu Diễn – Nghĩa Đô có 82 xí nghiệp quốc doanh với 2 ngành chủ đạo là chế biến lương thực – thực phẩm và hóa chất. Các xí nghiệp ở khù vực này được xây dựng sau so với khu vực Thượng Đình, Trương Định – Đuôi Cá, song thiết bị chưa hiện đại.
+ Khu vực Gia Lâm – Yên Viên có 21 xí nghiệp quốc doarih với
3 xí nghiệp quốc doanh vói 2 ngành then chốt là vật liệu xây dựng và dệt. Các nhà máy lớn : cơ khí Giải Phóng, gạch…