Bàn ghế nhựa, bàn ghế mây, bàn ghế gỗ, bàn ghế cafe

Phát triển ngành chế biến lâm sản, sản xuất bàn ghế gỗ ở Hà Tây

Bàn trang điểm đẹp giá rẻ

Tài nguyên rừng của Hà Tây tập trung ở vùng đồi gò và khu vin núi Ba Vì với gần 2000 ha rừng tự nhiên, 7800 ha rừng trồng, làm nguyên liệu sản xuất đồ nội thất, bàn ghế gỗ, Rừnn Hà Tây có nhiều loài chim, thú và nhiều cây gỗ quý, đặc biệt tập trung ở Vườn Quốc gia Ba Vì.
Nhìn chung thì Hà Tây có nhiều thuận lợi về điều kiện tự nhiOn và tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên du lịch và tài nguyòn khoáng sản (mà quan trọng là vật liệu xây dựng). Đây là hai nguồn lực lớn để xây dựng những ngành kinh tế mũi nhọn, cùng với cônu nghiệp chế biến nông sản sẽ tác động mạnh đến quá trình chuyỡn dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế.
Hà Tây là tỉnh đứng thứ nhất vùng Đồng bằng sông Hồng về diộn tích và đứng thứ hai về dân số. Với số dân 2386.800 người (1999),
Hit Illy chiếm 3,13% dân số cả nước và 16,1% dân số Đồng bằng 4M<|I Illll!’. Dân số Hà Tây đứng thứ năm trong cả nước, chỉ sau iImiiIi IIlò Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hóa và Nghệ An. Mill l;tng dán số hằng năm đã giảm, nhưng chưa thật ổn định iMltni l‘>%, gia tăng tự nhiên là 16,5%) và cũng không đồng đều MHM « IU địa bàn trong tỉnh : các thị xã Hà Đông, Sơn Tây và các (ionll Ihanh Oai, úng Hòa có tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp nhất, còn nil Imyộn Chương Mỹ, Thường Tín có tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao trong thời kì 1989 – 1999, mức gia tăng dân số tự nhiên của Hà Tây 1,47%.