Bàn ghế nhựa, bàn ghế mây, bàn ghế gỗ, bàn ghế cafe

Xuất khẩu bàn ghế gỗ tăng mạnh

Nền nông nghiệp của tỉnh hiện nay đang sử dụng 65,56% lực lượng lao động xã hội và đóng góp 43,03% trong toàn bộ GDP của tỉnh. Tuy diện tích tự nhiên lớn nhất vùng Đồng bằng sông Hồng, nhưng quỹ đất của tỉnh lại không nhiều. Do số dân đông nên bình quân đất nông nghiệp trên đầu người chỉ đạt 527m2.
Hà Tây đã nỗ lực tăng diện tích bằng cách tăng hệ số sử dụng đất : 12,8% trồng 3 vụ, 76,9% trồng 2 vụ và chỉ có 10,4% diện tích cây hàng năm trồng 1 vụ, đồng thời cố gắng trồng cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả theo hướng nông – lâm nghiệp (khái thác, chế biến, xuất khẩu nội thất, bàn ghế gỗ) kết hợp.
Nhờ có kết cấu hạ tầng và Cơ sở vật chất – kĩ thuật tốt : 98% xă đã có điện lưới quốc gia, gần 80% xã có đường giao thông, có trạm thủy lợi, phục vụ tưới tiêu khá tốt nên nông nghiệp giữ vững được mức tăng 3% mỗi năm (riêng lúa 4% năm).
Ngành nông nghiệp Hà Tây đã đẩy mạnh sự chuyển dịch cơ cấu trong trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp. Ngay trong mỗi phân ngành cũng có sự chuyển dịch khá rõ rệt.
– Cây lương thực :
Năm 1999 cây lương thực có diện tích 202,9 nghìn ha, sản xu;li| được 982,6 nghìn tấn lương thực quy thóc. Trong vùng Đồng bằng sông Hồng, Hà Tây đứng đầu về diện tích và đứng thứ ba về sản lượng lương thực sau Thái Bình và Nam Định, bình quân lương thực đầu người từ 225,3 kg năm 1991 tăng lên 335,7 kg năm 1997 và 41 1,6 kg năm 1999.